alt text here

Teamutveckling

Är du redo att investera i ditt team?

Skapa starka och samarbetsinriktade team

Ett teamutvecklingsprogram hjälper er att nå era gemensamma mål, förbättrar kommunikationen och samarbetet inom och mellan avdelningar. Det skapar en positiv och engagerande arbetsmiljö som främjar teamets framgång.

Träningsprogrammet Motiverande Ledarskap tillsammans med Harrison Assessments

I teamutvecklingen arbetar vi med en inspirerande och interaktiv modell bestående av träningsprogrammet Motiverande Ledarskap och Harrison Assessments (HA) analyser.

HA är den enda utvärderingsverktyget som utnyttjar kraften av paradoxer. En paradox är resultatet av att integrera två till synes motsägelsefulla beteenden som båda bidrar till en individs succé. Kombination av de här två verktygen i en coachande process av er personliga ledarutvecklare bidrar till en stark teamutveckling.

 

Upplägg

Teamutveckling process

En parallell process

Den individuella coachingen i Motiverande Ledarskap kompletteras med interaktiva gruppträffar i en parallell process. Nulägesanalyser, insikter, uppgifter och prioriteringar stäms av i grupp och utkristalliseras till konkreta överenskomna handlingssteg, vilket leder till effektiv teamutveckling. Alla aktiviteter samverkar, d.v.s. den individuella coachingen tjänar som en förberedelse för teamcoachingen i grupp.

 

Arbetet i grupp sammansvetsar gruppen, man lär och stöttar varandra. Harrison Assessment analysen lyfter även fram djupt rotade insikter som kommer att kunna påskynda eller hindra prestation i relation till varandra i teamet.

Egenskaper

Personlig tränare för ledare i ledarskap
Personlig tränare

En resurs som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig och fungerar som bollplank

Utvecklingsprocess symbol
Tidsperspektiv 6-10 mån

Det längre tidsperspektivet möjliggör att du når det arbetssätt du föredrar

Gediget material symbol
Gediget material

Material både i bokform och digitalt med insikter och handlingsplan

Högkvalitativa föredrag symbol
Högkvalitativa föredrag

Till varje möte får du titta på ett högkvalitativt föredrag som ger ytterligare en dimension

Vill du lära dig mer?