alt text here

Effektiv Försäljning

Det finns inte en enda person i ett företag som INTE har möjligheter att sälja effektivt.

I programmet Effektiv Försäljning berör vi de flesta typer av situationer du kan möta i försäljning.

Programmet består av:

Verktyg

 • Insikter + Handlingsplan
 • Flersinnesinlärning: dvs. att läsa, lyssna, se och anteckna med återkommande repetition
 • Reflektera över det som har betydelse för dig och skapa handling

Stöd av Ledarutvecklare

 • Workshopupplägg i grupp (alternativt korta effektiva individuella coachingmöten)
 • Planering av kortsiktiga och långsiktiga mål i handlingsplanen
 • Regelbunden uppföljning

Varför välja Effektiv Försäljning?

Vi erbjuder en inspirerande resultatinriktad utvecklingsprocess i Effektiv Försäljning som löper under 6-12 mån. Kärnan i programmet är att du sätter 2 olika typer av mål i din handlingsplan:

 • Mål för att bidra till att uppfylla verksamhetens övergripande försäljningsmål
 • Mål för din personliga effektivitet som säljare, KAM eller säljchef

Dessutom har du möjlighet att reflektera över några personliga livsområden och sätta mål som är viktiga för dig.

En ledarutvecklare stödjer dig med vår effektiva metod och ger dig verktyg för att omsätta insikter i önskade förändringar i beteende och attityder. Sammantaget ger programmet väldigt tydliga resultat.

Upplägg

Effektiv Försäljning process
Programmet är fokuserat på tre områden:
 • Attitydutveckling angående försäljning: Metoder för att utveckla och förstärka de attityder som du själv vill utveckla och förstärka för att lyckas som säljare, KAM eller säljchef, etc.
 • Målorientering: Programmets fokus är att utveckla och stärka ett tydligt målinriktat försäljningsbeteende.
 • Personligt ledarskap i försäljningsprocessen: T.ex. Prioritera, ta initiativ, motivera dig själv, fatta beslut, planera, kommunicera och använda tiden effektivt.
Effektiv Försäljning – Grundprogram
Exempel på områden som behandlas är:
 • kännetecken för en bra säljare
 • ”säljförtroende”
 • samtliga steg i försäljningsprocessen
 • nyförsäljning
 • merförsäljning
 • att sätta mål
 • tidsanvändning
 • stresshantering
Effektiv Försäljning – Fördjupning

Fördjupningsdelen vänder sig till säljchef, KAM, VD och andra ledande säljbefattningar som vill optimera sina möjligheter att lyckas i sin roll.

Exempel på områden som behandlas är:
 • ledning, styrning och utveckling av säljare
 • motivation av säljare
 • coaching
 • meningsfulla mål
 • utvecklingsplaner
 • samresor
 • KAM rollen
 • förhandling
 • nätverkande
 • utvecklingssamtal
 • mallar på försäljningsplan, befattningsbeskrivning, SWOT-analys m.fl.

Egenskaper

Personlig tränare för ledare i ledarskap
Personlig tränare

en resurs som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig och fungerar som bollplank

Utvecklingsprocess symbol
Utvecklingsprocess

möjliggör att nå det arbetssätt sätt du föredrar

Gediget material symbol
Gediget material

både fysiskt och digitalt med insikter och handlingsplan

Högkvalitativa föredrag symbol
Högkvalitativa föredrag

inför varje möte får du titta på ett föredrag som ger ytterligare en dimension

Vill du lära dig mer?

   Motiverande ledarskap IMotiverande ledarskap IITeamutvecklingEffektiv FörsäljningMotiverande SjälvledarskapVälja-Utveckla-BehållaFörbättra - ta tempen på organisationenColumbi Circle