alt text here

Förbättra – ta tempen på organisationen

Förbättra med Remente Pulse Check

Förbättra välmående och engagemang.

Många organisationer säger att deras anställda är deras största tillgång, men varför lyckas en del organisationer bättre än andra med att höja sina medarbetares engagemang, prestation och välmående på jobbet? Hur ser sambandet ut?

Idag ser många företag fördelarna med att i kortare format mer kontinuerligt mäta sin organisations välmående för att i realtid förstå hur organisationen mår.

Ett högt engagemang leder till ökad produktivitet, minskad personalomsättning och bättre företagsresultat. Genom att kontinuerligt mäta, följa upp och förstå medarbetarnas känslor och åsikter kan företaget snabbt reagera på förändringar och skapa en mer positiv arbetsmiljö.

I samarbete med Remente erbjuder vi Pulsmätning

I det här upplägget får du tillgång till en plattform som kombinerar pulsmätning med verktyg för utveckling av medarbetare och ledare. Detta hjälper dig och ditt företag att kontinuerligt se över och förbättra medarbetares välmående och engagemang, vilket i sin tur leder till bättre arbetsprestanda och företagsresultat.

  • Mätningen ger en ögonblicksbild av din organisations psykosociala hälsa, ungefär som en läkare skulle bedöma fysisk hälsa genom vitala tecken.
  • Med 11 frågor fångar Remente pulse check snabbt upp relevanta mätområden och ger möjligheten att följa trender över tid, samt se direkt utfall av förändringar som görs i en organisation.
  • Denna snabba men omfattande undersökning ger dig som ledare insikt i ditt teams välmående, identifierar styrkor och pekar ut områden som behöver stöd.
  • Det är ett datadrivet tillvägagångssätt som avmystifierar mental hälsa och förvandlar det till praktiska insikter.

Upplägg

förbättra med pulse check

Remente pulse check

  • Mäter psykosocial hälsa i reahltid (PSH)
  • Mäter Employee Net Promotor Score (eNPS)
  • Övervakar effekten av förändringar
  • Består av 11 ”Drivers” + eNPS fråga
  • Är baserat på forskning från psykologi, organisationsteori och psykosocial arbetsmiljö
Få en personlig dialog om hur just din organisation kan dra nytta av detta verktyget.
Kontakta en av våra ledarutvecklare i din närhet.

Egenskaper

Personlig tränare för ledare i ledarskap
Personlig tränare

en resurs som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig och fungerar som bollplank

Utvecklingsprocess symbol
Utvecklingsprocess

möjliggör att nå det arbetssätt sätt du föredrar

Gediget material symbol
Gediget material

både fysiskt och digitalt med insikter och handlingsplan

Vill du lära dig mer?