alt text here

Motiverande Självledarskap

Stärk dina medarbetare och utveckla sättet de leder sig själva på; både på arbetet och fritiden.

Vi utgår från det viktigaste för både medarbetaren och verksamheten – det skapar resultat!

Dagens medarbetare står inför utmaningar som att få hela livspusslet att fungera och hinna med arbete, familj och fritidsintressen. Samtidigt behöver de ha det som krävs för att nå önskat resultat, nå mål och leda sig själva. Vi kommer därför att arbeta med metoder för utveckling och förstärkning av de attityder som medarbetarna vill utveckla och arbeta fokuserat med ett ännu mer målinriktat beteende. Vi kommer även att arbeta med områden som:

 • ta initiativ
 • din potential
 • självkännedom
 • attityder, vanor, värderingar och motivation samt vikten av mål
 • mer effektivt utnyttjande av din tid
 • hälsa och stress
 • kommunikation och relationer
 • balans i livet

Varför välja Motiverande Självledarskap?

 • Resultatorienterad träning. Målen vi arbetar med är av tre olika slag:
  • Organisatoriska mål – syftet är att varje medarbetare på ett bättre sätt ska förstå hur de kan bidra till att ta målen hela vägen ut i organisationen.
  • Personliga mål – utvecklas och förbättra den personliga effektiviteten.
  • Mål för balans i tillvaron
 • Medarbetarna får en egen Personlig Tränare som under korta och effektiva coachingmöten guidar dem framåt. Genomförandet kan ske individuellt eller med en kombination av workshops och individuella möten.
 • Tidsperspektivet på c:a 3-6 månader möjliggör en effektivisering av arbetssättet.
 • Positiva förändringar i beteende relaterat till sin potential, ökad självkännedom, attityder, vanor, värderingar, motivation, etc.
 • Deltagarna får ett gediget digitalt program med både viktiga insikter och handlingsplan.

Upplägg

Egenskaper

Personlig tränare symbol
Personlig tränare

en resurs som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig och fungerar som bollplank

Utvecklingsprocess symbol
Utvecklingsprocess på 4-6 mån

möjliggör att nå det arbetssätt sätt du föredrar

Gediget material symbol
Gediget material

både fysiskt och digitalt med insikter och handlingsplan

Högkvalitativa föredrag symbol
Högkvalitativa föredrag

inför varje möte får du titta på ett föredrag som ger ytterligare en dimension

Vill du lära dig mer?