alt text here

Motiverande ledarskap I

Utveckla och stärk ditt ledarskap för din egen och företagets fortsatta utveckling.

Ett grundläggande program som tränar dig i att styra både dig själv, teamet och verksamheten

Motiverande Ledarskap I är för dig som vill utvecklas i din ledarroll, oavsett erfarenhetsnivå. Materialet leder dig igenom en process som tar fasta på din vardag, dina utmaningar och dina mål så att du lyckas uppnå det du önskar. Efter avslutat program har du möjlighet att fördjupa dina ledaregenskaper med vårt program Motiverande Ledarskap II.

Läs mer om Motiverande Ledarskap II

Till vem vänder sig Motiverande Ledarskap I?

Motiverande Ledarskap I är vårt bredaste program och vänder sig till både erfarna och nya ledare. Programmet är ett koncentrat av det bästa inom ledarutveckling, där vi även adderat en dos av mental träning som tar fasta på dig som person både på ett privat och professionellt plan. Med hjälp av vårt kompetenta kursmaterial så skapar vi en tydlig röd tråd som blir som ett filter genom vilket du kan se dig i din ledarroll och i din vardag.

Tillsammans fokuserar vi på det som är viktigast för dig och hjälper dig att växa och utvecklas på just de områden du önskar.

Ett program med fokus på tre områden

  • Attityder – Metoder för utveckling och förstärkning av de attityder som du vill utveckla och stärka själv och för medarbetarna
  • Målinriktat beteende – Programmets fokus är att utveckla och stärka ett tydligt målinriktat beteende
  • Ledarbeteenden – T.ex. Ta initiativ, beslutsfattande, planering, kommunikation, mer effektivt utnyttjande av din tid, etc.

Varför välja Motiverande Ledarskap I?

Vi arbetar med en inspirerande utvecklingsprocess som löper under 6-10 månader. Kärnan i programmet är att vi tillsammans sätter upp 3 olika typer av mål;

  • För organisationen
  • För dig personligen – utvecklas som ledare och förbättra den personliga effektiviteten
  • För balans i tillvaron – balans mellan arbete och privatliv

Vi stödjer varje person (medarbetare/chef) genom processen med vår effektiva metod samt ger verktyg för att verkligen omsätta insikter i förändringar i beteende och attityder. Sammantaget ger det här tydliga resultat.

Upplägg

Egenskaper

Personlig tränare symbol
Personlig tränare

En resurs som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig och fungerar som bollplank

Utvecklingsprocess symbol
Tidsperspektiv 6-10 mån

Det längre tidsperspektivet möjliggör att du når det arbetssätt du föredrar

Gediget material symbol
Gediget material

Material både i bokform och digitalt med insikter och handlingsplan

Högkvalitativa föredrag symbol
Högkvalitativa föredrag

Till varje möte får du titta på ett högkvalitativt föredrag som ger ytterligare en dimension

Vill du lära dig mer?