alt text here

Motiverande ledarskap II

Övervinn hinder, spräng gränser och ta dina ledaregenskaper ytterligare en nivå.

Fortsätt att utvecklas som ledare

Motiverande Ledarskap II är ett fortsättningsprogram som i första hand vänder sig till dig som tidigare gått grundprogrammet Motiverande Ledarskap I. I grundprogrammet gavs möjlighet till träning i att behärska och styra både dig själv, teamet och verksamheten.

Läs mer om Motiverande Ledarskap I

Varför välja Motiverande Ledarskap II?

I Motiverande Ledarskap II går vi djupare och arbetar än mer skräddarsytt för att höja dina ledaregenskaper ytterligare en nivå. Vi fokuserar på utveckling av attityder och ett mer målinriktat beteende för att du på ett bättre sätt ska kunna manövrera verksamheten. Programmet syftar även till att finslipa din balans i livet.

Vi arbetar med en inspirerande utvecklingsprocess där vi tillsammans sätter upp 3 olika typer av mål;

 • För organisationen
 • För dig personligen – utvecklas som ledare och förbättra den personliga effektiviteten
 • För balans i tillvaron – balans mellan arbete och privatliv

Motiverande Ledarskap II handlar i hög grad om att du prövar dig fram, reflekterar, ifrågasätter, följer upp och utvärderar med hjälp av de verktyg som programmet ger dig. Ett skräddarsytt upplägg med tillval som du väljer i samråd med din ledarutvecklare, möter dina specifika behov och ger dig bästa möjliga förutsättningar att nå de resultat som du önskar.

Upplägg

Motiverande ledarskap I process
Möte 1-4:

Motiverande Ledarskap II är uppdelat i två delar. Den första delen består av kapitel 1-8. Här kommer du bl.a. att få kunskap och insikt om följande:

 • leda sig själv
 • leda andra
 • leda andra chefer
 • kommunikation
 • värderingar och företagskultur
 • verkställa och leverera
 • kundfokus och varumärket
Möte 5-8:

Den andra delen består av ett antal områden som du tillsammans med din ledarutvecklare väljer ut för att fokusera på närmaste tiden. På det sättet blir Motiverande Ledarskap II om möjligt ännu mer skräddarsytt efter dina behov.

Tillvalsmoduler som omfattar 2 möten:
 • Rekrytera, utveckla, behålla och avveckla
 • Effektiv Förhandling
Tillvalsmoduler som omfattar 1 möte:
 • Organisationsutveckling
 • Strategiskt ledarskap
 • Projektledning
Tillval inkluderande 2 timmars genomgång:

Egenskaper

Personlig tränare för ledare i ledarskap
Personlig tränare

en resurs som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig och fungerar som bollplank

Utvecklingsprocess symbol
Utvecklingsprocess

möjliggör att nå det arbetssätt sätt du föredrar

Gediget material symbol
Gediget material

både fysiskt och digitalt med insikter och handlingsplan

Högkvalitativa föredrag symbol
Högkvalitativa föredrag

inför varje möte får du titta på ett föredrag som ger ytterligare en dimension

Vill du lära dig mer?