alt text here

Välja-Utveckla-Behålla

Ett mycket tillförlitligt och noggrant validerat utvärderingsverktyg

Utvärderingsverktyg som baserat på yrkespsykologi har en 90%-ig säkerhet i att förutsäga framgång i jobbet.

HA mäter 175 faktorer, bland annat motivation, beteendetendenser och preferenser som samspelar med organisationens och det specifika jobbets krav. HA’s innovativa metod är mycket mer än en personlighetstest och resulterar i rapporter som syftar till att underlätta för medarbetarna att uppnå arbetstillfredsställelse och mätbara arbetsmål.

Harrison Assessments Talent Solutions™

Ett mycket tillförlitligt och validerat utvärderingsverktyg som utvecklats baserat på yrkespsykologi. HA förutsäger framgång i sin nuvarande/tilltänkta yrkesroll med en noggrannhet på 90%. HA mäter 175 faktorer, bland annat motivation, beteendestendenser och preferenser anpassat till organisationens och den specifika yrkesrollens krav. Denna innovativa metod är betydligt mer än en personlighetstest och resulterar i rapporter som syftar till att underlätta för medarbetarna och organisationen att uppnå tillfredsställande och mätbara resultat.

Upplägg

Egenskaper

Personlig tränare symbol
Personlig tränare

en resurs som under korta men effektiva coachingmöten guidar dig och fungerar som bollplank

Utvecklingsprocess symbol
Utvecklingsprocess

möjliggör att nå det arbetssätt sätt du föredrar

Gediget material symbol
Gediget material

både fysiskt och digitalt med insikter och handlingsplan

Högkvalitativa föredrag symbol
Högkvalitativa föredrag

inför varje möte får du titta på ett föredrag som ger ytterligare en dimension

Vill du lära dig mer?