alt text here
Michaela Persson

Michaela Persson

Startade och drev som 25-åring ett bemannings och rekryteringsföretag i sju år. Fil.kand inom HR och samt ledarskapsutbildning. Van att arbeta konsultativt med förändringsprocesser.

Kontakta mig


Region syd
Malmö
+46 707-72 19 54
Vad har du gjort i ditt yrkesliv? Något personligt som gynnat dig i din roll?
Som 25-åring startade jag ett bemannings- och rekryteringsföretag mot lager, logistik och industri. Sju år senare hade vi en personalstyrka på ett 40-tal och omsatte närmre 17 miljoner kr. Jag är även van att arbeta processorienterat med projektledningsansvar för förbättringsstrategier kopplat till såväl struktur, arbetsmiljö och organisationskultur. För mig handlar framgång om att finna en balans mellan att vara resultatorienterad nog för att nå sina mål...men processdriven nog för att uppskatta resan. Resor och äventyr är för övrigt något jag alltid uppskattat, bland annat flyttade jag till Kenya som 16 åring. I bagaget har jag sex års akademiska studier inom ledarskap, HR och strategisk beslutsfattning. Jag sitter även med i Marknadsföreningens styrelse.

Är det något speciellt från Bizniz Tools kursmaterial som du vill tipsa om? Något tips du vill ge till team eller verksamma/blivande ledare?
För att vi ska lyckas med visioner, målbilder och nyckeltal; så måste vi mjuka varelser blåsa excellfilerna till liv. Framgångsrecept: Det vi tycker är roligt gör vi gärna och mycket ➡️ när vi tränar så blir vi också bättre ➡️ Det vi är bra på tycker vi är roligt ? Repeat. Vanor och tankevanor kan sitta djupt. Allt här i livet är inte roligt. Ofta vet vi vad vi ska göra och hur...men ändå så kan det vara svårt...Men kanske kan det vara så enkelt som att vi inte har övat på uppgiften tillräckligt? Att få "provtänka högt" med en utomstående kan vara värdefullt. Testa att byt perspektiv: "vilka råd hade jag gett VD på bolag X i denna situation?", "Hur hade X löst det här?" "Är min inre röst lika snäll som de råd jag ger till min bästa vän?"

Varför har du valt att arbeta med Bizniz Tools?
Som ledarutvecklare tycker jag det är viktigt att möta och utgå från kundernas behov, förutsättningar, önskemål och målbilder. Med våra program skapas en tydlig struktur för att nå önskad framgång. Det skapar trygghet att veta att vår metodik och upplägg stöds av forskning. Programmet ger deltagarna en mängd konkreta verktyg som gör att du snabbt kan översätta teori till praktik. Här arbetar vi målorienterat över tid med uppföljningar för att säkerställa att insikter kan överföras till verklig beteendeförflyttning. På BiznizTools så "lever som vi lär", då vi själva träffas regelbundet för att träna vårt (själv)ledarskap.

Varför ska man vända sig till Bizniz Tools?
Vi arbetar med bolag... * Som har tröttnat på att åka iväg på dags-kurser som inte utgår från era behov, förutsättningar, målbilder och verklighet. * Som vill ha en tydlig strategisk talent management plan för att attrahera, utveckla och bibehålla medarbetarna. Där vi arbetar med en helhet för ökad lönsamhet, effektivitet, engagemang och välmående. * Som uppskattar att Lisa och Kalle är som natt och dag... och just därför förstår vikten av att deras utveckling för att nå samma målbilder kan se väldigt olika ut. * Som vet att de främsta ledare är de som likt idrottarna tränar för att nå framgång. Det viktigaste ledningsverktyget du har som chef är dina personliga egenskaper. Chefer som har en stark inre trygghet har bättre förutsättningar att skapa välmående bolag. Hur skulle det kännas att få en karta över dina styrkor och en handlingsplan framåt? Vilken effekt skulle det ha för er om personalen fått investerat 1 h/vecka på utvecklingsfrågor kopplat till er verksamhet? Kanske är det dags för en SWOT analys över ditt "Jag AB"?

Låt mig hjälpa dig och ditt företag!

  Se fler ledarutvecklare

  • Filtrera:
  • Visa alla
  • Region syd
  • Region mellan
  • Region nord